Twee nieuwe projecten waaraan gewerkt wordt...

Adolescentenboekje

Het huidige boekje is gemaakt voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Er wordt gewerkt aan een adolescentenversie waarin het oudere nichtje van Lizzy, Line de hoofdrol speelt. Eefje van den Berg van Evy Designs is bezig met prachtige illustraties voor dit nieuwe boekje.  

Handboek Adventure Therapie

Samen met Per Wijnands wordt er gewerkt aan een handboek Adventure Therapie. Dit wordt het eerste Nederlandse boek dat zich richt op de behandeling van kinderen en jongeren en hun gezinnen met Adventure Therapie. Adventure therapie is een vorm van behandeling waarin de therapeut en de cliënt/cliëntsysteem samen een proces aangaan op basis van door de therapeut doelbewust geselecteerde activiteiten met een uitdagend/avontuurlijk karakter (liefst in de buitenlucht) waardoor de cliënt in staat wordt gesteld ervaringen op te doen en hierop met behulp van de therapeut te reflecteren, hetgeen bijdraagt aan het verminderen van de problematiek en/of de klachten zoals ervaren door de cliënt zelf en/of zijn omgeving. In dit handboek wordt aan de hand van de praktijkervaringen van de auteurs een basis gelegd voor het komen tot meer uniformiteit in de vele adventure therapie-vormen zoals deze inmiddels ontwikkeld zijn. Naast een beschrijving van de ontstaansgeschiedenis, achtergronden en uitvoering van deze behandelmethode is er aandacht voor de toepassing bij specifieke problematieken. Een en ander wordt aan de hand van meer dan 70 gevalsbeschrijvingen uit de praktijk geïllustreerd. 

 

Het boek wordt geschreven voor HBO- en (post)WO-behandelaren zoals sociotherapeuten, vaktherapeuten, (GZ-)psychologen, orthopedagogen(-generalist), psychotherapeuten, etcetera die werken met Adventure Therapie of hiermee kennis willen maken.